• portofaegina01.jpg
  • portofaegina02.jpg
  • portofaegina03.jpg
  • portofaegina04.jpg

Ο επίσημος διαδικτυακός κόμβος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει μία σύγχρονη και άμεση μορφή ενημέρωσης στα εκατομμύρια των επισκεπτών που έρχονται κάθε χρόνο στην Αίγινα για να απολαύσουν τις ομορφιές ενός νησιού που διατηρεί μια σπάνια φυσιογνωμία.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας παρακολουθώντας τις εξελίξεις, εκσυγχρονίζει και επεκτείνει διαρκώς τις υπηρεσίες του, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των επιβατικών σκαφών, των επιβατών και των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Λιμενικού Ταμείου είναι πάντα στη διάθεση σας, ώστε να σας ακούσει και να σας βοηθήσει με τον πιο αποτελεσματικότερο τρόπο. Στις σελίδες του διαδικτυακού μας κόμβου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τον ασφαλή ελλιμενισμό του σκάφους σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ώστε να σας εξυπηρετήσουμε γρήγορα και άμεσα.

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: +30 22970 22272

Πρόσφατες ανακοινώσεις:


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, Τ.Κ. 18010 ΑΙΓΙΝΑ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 1. ΤΗΝ ΑΠΟ 7/7/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 2. ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 152/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΛΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ • Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ. • ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 08.00 Π.Μ. ΕΩΣ 14.30 Μ.Μ. (ΚΑ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ). • Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 24/7/2014 KAI ΩΡΑ 13.30M.M. • Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΟΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, ΑΙΓΙΝΑ, ΤΗΛ. 2297022272, ΕΝΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΕΟΥΖΗΣ

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, Τ.Κ. 18010 ΑΙΓΙΝΑ, ΚΑΛΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 08.00 Π.Μ. ΕΩΣ 14.30 Μ.Μ. (ΚΑ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ) Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/6/2014 KAI ΩΡΑ 13.30M.M. ΟΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, ΑΙΓΙΝΑ, ΤΗΛ. 2297022272.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΕΟΥΖΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΦΑΡΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, Τ.Κ. 18010

ΑΙΓΙΝΑ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. ΤΗΝ ΑΠΟ 12/5/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 112/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΦΑΡΟΥ

ΚΑΛΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΦΑΡΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

• Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΟΝ

ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΦΑΡΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Δ.Λ.Τ.

ΑΙΓΙΝΑΣ.

• ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ

08.00 Π.Μ. ΕΩΣ 14.30 Μ.Μ. (ΚΑ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ).

• Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/6/2014 KAI ΩΡΑ 13.30M.M.

• Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΟΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΙΓΙΝΑΣ, Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, ΑΙΓΙΝΑ, ΤΗΛ. 2297022272, ΕΝΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΕΟΥΖΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ «ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ» ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, Τ.Κ. 18010

ΑΙΓΙΝΑ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. ΤΗΝ ΑΠΟ 12/5/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2. ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 98/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΑΛΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ:

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ «ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ» ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ

ΑΙΓΙΝΑΣ

• Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ ΘΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ.

• ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ

08.00 Π.Μ. ΕΩΣ 14.30 Μ.Μ. (ΚΑ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ).

• Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/6/2014 KAI ΩΡΑ 13.30M.M.

• Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΟΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΙΓΙΝΑΣ, Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31, ΑΙΓΙΝΑ, ΤΗΛ. 2297022272, ΕΝΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ

ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΕΟΥΖΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας

λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): <<Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα

Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού

Λιµενικού Ταµείου σε ανοιχτή, δηµόσια συνεδρίαση την Τρίτη 10 Ιουνίου του έτους 2014

και ώρα 17:00 µ.µ. στην έδρα του Λιµενικού Ταµείου για την συζήτηση και λήψη

απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεµάτων:

1. Λήψη απόφασης περί καθορισµού τιµών ζωνών αντικειµενικών αξιών χώρων

ζωνών λιµένων

2. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της απόφασης έγκρισης του θεωρηµένου

σχεδίου του τακτοποιητικού 2ου συγκριτικού πίνακα εργασιών και

τροποποίησης της εγκεκριµένης 1ης τροποποιητικής-συµπληρωµατικής

σύµβασης εργασιών που αφορά την µελέτη «∆ηµιουργία νέας Λιµενολεκάνης

στη Βόρεια Πλευρά του Λιµένα Σουβάλας µε ταυτόχρονη Κρηπίδωση του

υπάρχοντος κυµατοθραύστη», ποσού 141.334,87€.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του τρίτου λογαριασµού της µελέτης

«∆ηµιουργία νέας Λιµενολεκάνης στην Βόρεια Πλευρά του Λιµένα Σουβάλας µε

ταυτόχρονη Κρηπίδωση του υπάρχοντος κυµατοθραύστη», ποσού 81.897,53€

4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για επιτροπή

αποτελούµενη από ένα σύµβουλο µετά του αναπληρωτή του και δύο

υπαλλήλους του ∆.Λ.Τ. Αίγινας ή του ∆ήµου Αίγινας µετά των αναπληρωτών

τους για την παραλαβή εντός του έτους 2014 εκτελεσθέντων έργων - εργασιών

(άρθρο 67 παρ. 3,4 του Π.∆ 28/80)

5. Λήψη απόφασης επί αίτησης του κ. Λάµπρου Λαµπράκη µε θέµα απαλλαγή

λιµενικών τελών για το διάστηµα από 02-03-2010 έως και 29-02-2012 λόγω µη

χρησιµοποίησης της θέσης ελλιµενισµού του (Αρ. Πρωτ. 1188/22-05-2014)

6. Λήψη απόφασης περί ανατροπής πιστώσεων Προϋπολογισµού 2014 του

∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αίγινας

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της υπηρεσίας Συντήρηση δικτύωσης υπολογιστών και γενικότερου

εξοπλισµού υπηρεσίας του Κ.Α. 10-6266.0001

8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της προµήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών

συγκροτηµάτων και λογισµικών του Κ.Α. 10-7134.0001

9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων καθαρισµού ακτών,

αναρροφητικού σαρώθρου και τρέιλερ µεταφοράς αυτών και µηχανοκίνητου

αναρροφητικού Σαρώθρου και µικρού φορτηγού του ∆.Λ.Τ. του Κ.Α. 20-

6264.0001

10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της προµήθειας φωτιστικών φαναριών του Κ.Α. 20-6662.0002

11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της εργασίας τοποθέτηση φωτιστικών στύλων στα λιµάνια και

λιµενίσκους της Αίγινας και Αγκιστρίου του Κ.Α. 20-7325.0002

12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της υπηρεσίας κατασκευή – συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων στα

λιµάνια και λιµενίσκους του Κ.Α. 20-7325.0009

13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της υπηρεσίας επισκευή δικτύων φωτισµού λιµανιών και λιµενίσκων

Αίγινας του Κ.Α. 20-7335.0001

14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της υπηρεσίας επισκευή – βάψιµο φωτιστικών στύλων λιµανιών και

λιµενίσκων Αίγινας και Αγκιστρίου του Κ.Α. 20-7335.0003

15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της προµήθειας υλικών οικοδοµικών συντήρησης λιµένων και

λιµενικών εγκαταστάσεων του Κ.Α. 30-6661.0002

16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της φωτοσήµανσης λιµανιών Αίγινας και Αγκιστρίου και κατασκευή

ιστών φωτοσήµανσης του Κ.Α. 30-7326.0011

17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της οριοθέτησης χώρων στάθµευσης στο λιµάνι διαγραµµίσεις χώρων

στάθµευσης ΙΧ του Κ.Α. 30-7326.0017

18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της υπηρεσίας κατασκευή και τοποθέτηση σιδερένιων καθιστικών στα

λιµάνια του Κ.Α. 30-7326.0030

19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της υπηρεσίας διαµόρφωση χώρων προστασίας γεννητριών λιµανιών

του Κ.Α. 30-7326.0055

20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης και έγκριση

των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάθεση της εργασίας επισκευή πλωτών

προβλητών λιµανιών Αίγινας του Κ.Α. 30-7336.0006

21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της εργασίας Συντήρηση βάψιµο στεγάστρου αναµονής επιβατών,

εκδοτηρίων λιµανιού Αίγινας του Κ.Α.30-7336.0007

22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της εργασίας Αντικατάσταση γεφυρών πλωτών προβλητών του Κ.Α.30-

7336.0012

23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της εργασίας επισκευή και επανατοποθέτηση εµποδίων Π στα λιµάνια

του Κ.Α.30-7336.0021

24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της εργασίας συναρµολόγηση και τοποθέτηση ειδών παιδικών χαρών

και καθιστικών στους χώρους αναψυχής, λιµάνια του Κ.Α.70-7326.0002

25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της εργασίας συντήρηση επισκευή παιχνιδιών παιδικών χαρών

δικαιοδοσίας του ∆.Λ.Τ. Αίγινας του Κ.Α.70-7336.0001

26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της δαπάνης, διάθεση της πίστωσης για την

ανάθεση της εργασίας συντήρηση βάψιµο κιγκλιδωµάτων παιδικών χαρών του

Κ.Α.70-7336.0002Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣΚΡΕΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 Επόμενο > Τέλος >>

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: +30 22970 22272