• portofaegina01.jpg
  • portofaegina02.jpg
  • portofaegina03.jpg
  • portofaegina04.jpg

Ο επίσημος διαδικτυακός κόμβος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει μία σύγχρονη και άμεση μορφή ενημέρωσης στα εκατομμύρια των επισκεπτών που έρχονται κάθε χρόνο στην Αίγινα για να απολαύσουν τις ομορφιές ενός νησιού που διατηρεί μια σπάνια φυσιογνωμία.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας παρακολουθώντας τις εξελίξεις, εκσυγχρονίζει και επεκτείνει διαρκώς τις υπηρεσίες του, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των επιβατικών σκαφών, των επιβατών και των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Λιμενικού Ταμείου είναι πάντα στη διάθεση σας, ώστε να σας ακούσει και να σας βοηθήσει με τον πιο αποτελεσματικότερο τρόπο. Στις σελίδες του διαδικτυακού μας κόμβου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τον ασφαλή ελλιμενισμό του σκάφους σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ώστε να σας εξυπηρετήσουμε γρήγορα και άμεσα.

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: +30 22970 22272

Πρόσφατες ανακοινώσεις:


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-
6-2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια
συνεδρίαση την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου του έτους 2015 και ώρα 14.00 μ.μ.
στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των
ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης επί 2ΗΣ (τελικής) πιστοποίησης και εντολή πληρωμής
της μελέτης με τίτλο «Προμελέτη Π.Ε. λιμενικών και συναφών έργων
προστασίας του λιμένα Αγ. Μαρίνας Νήσου Αίγινας» ποσού 1.686,11€
περιλαμβανομένου ΦΠΑ

2. Σύσταση Επιτροπών που θα μελετούν και θα εισηγούνται θέματα που
αφορούν τη δραστηριότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 247/12-2-2015) της
εταιρείας EURONET CARD SERVICES Α.Ε. για παραχώρηση χώρου για
τοποθέτηση δύο Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ), ένα
στον Λιμένα της Πέρδικας και ένα στον Λιμένα της Αίγινας.

4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 170/26-1-2015) της Δ.
ΤΥΡΟΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ν.Ε. για παραχώρηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στον
Λιμένα Αίγινας για το Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΣ Ν.Π. 8775.

5.Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 63/20-1-2015)
του κ. Μαλτέζου Σώζου για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν
της νότιας και δυτικής πρόσοψης του καταστήματος του με την
επωνυμία «Καφέ Λιοτρίβι» στην παραλία της Πέρδικας για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων.

6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 171/26-1-2015) του κ.
Σεχάι Μάριου για παραχώρηση χώρου έναντι του καταστήματος του
στο Λιμάνι της Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 184/30-1-2015) της κας
Πιτυροπούλου Ευριδίκης για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του
καταστήματος της με την επωνυμία «Ο Μάνιτας στο κύμα» τοποθεσίας
Φάρου Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 185/30-1-2015) της κας
Πιτυροπούλου Ευριδίκης για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν της
εξέδρας του καταστήματος της με την επωνυμία «Ο Μάνιτας στο κύμα»
τοποθεσίας Φάρου Αίγινας για την χρονική περίοδο 15/6/15 έως και 15/
9/15 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 181/29-1-2015) της
εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. για παραχώρηση χώρου
προσωρινής εναπόθεσης τεχνιτών ογκολίθων, στην χερσαία ζώνη
τοποθεσίας Λεόντι Αίγινας.

10.Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 242/12-2-2015) του κ.
Κούρτογλου Γεώργιου για παραχώρηση άδειας κινητού υπαίθριου
εμπορίου στον Λιμένα Αίγινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Δημόσια κλήρωση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των συμβούλων που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη σε επιτροπές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα,  15 Ιανουαρίου 2015   
Αρ. Πρωτ.: 46


Λ. Δημοκρατίας 31 - 180.10 ΑΙΓΙΝΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του υπουργού  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση:
1. Επιτροπής αποτελούμενης από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά του αναπληρωτή του για την παραλαβή, εντός του έτους 2015, εκτελεσθέντων έργων – εργασιών αξίας μεγαλύτερης των 5.869,41 ΕΥΡΩ (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/1987).
2. Επιτροπής αποτελούμενης από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή, εντός του έτους 2015, εκτελεσθέντων έργων – εργασιών αξίας μικρότερης των 5.869,41 € (άρθρο 15 παρ 2 του Π.Δ. 171/1987).
Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:20΄ στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (οδός Λ. Δημοκρατίας 31) στο Γραφείο του Προέδρου θα διεξαχθεί δημόσια, κλήρωση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των συμβούλων που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στις ανωτέρω επιτροπές.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από  τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας παρουσία ενός υπαλλήλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί  στο γραφείο του Δ.Λ.Τ. Αίγινας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. Αίγινας


Σκαλτσιώτης Γεώργιος

 

Kλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν επιτροπές.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αίγινα,  15 Ιανουαρίου 2015   
Αρ. Πρωτ.: 45

Λ. Δημοκρατίας 31 - 180.10 ΑΙΓΙΝΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του υπουργού  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση:
1. Επιτροπής αποτελούμενης από τρεις υπαλλήλους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ή του Δήμου Αίγινας μετά των αναπληρωτών τους για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών που θα εκτελεσθούν εντός του έτους 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
2. Επιτροπής αποτελούμενης από τρεις υπαλλήλους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ή του Δήμου Αίγινας μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή προμηθειών που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
6. Τους υπαλλήλους του Δήμου Αίγινας
Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:10 θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί  στο κατάστημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑίγιναςΣκαλτσιώτης Γεώργιος

 

Δημόσια, κλήρωση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των συμβούλων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα,  15 Ιανουαρίου 2015   
Αρ. Πρωτ.: 44


Λ. Δημοκρατίας 31 - 180.10 ΑΙΓΙΝΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του υπουργού  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής αποτελούμενης:
από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά του αναπληρωτή του για την παραλαβή εργασιών, εντός του έτους 2015 (άρθρο 67 παρ. 3,4 του Π.Δ 28/80) και
από δύο υπαλλήλους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ή του Δήμου Αίγινας μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή εργασιών, εντός του έτους 2015 (άρθρο 67 παρ. 3,4 του Π.Δ 28/80)
Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:00΄ στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (οδός Λ. Δημοκρατίας 31) στο Γραφείο του Προέδρου θα διεξαχθεί δημόσια, κλήρωση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των συμβούλων που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από  τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας παρουσία ενός υπαλλήλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί  στο γραφείο του Δ.Λ.Τ. Αίγινας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. Αίγινας

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια
συνεδρίαση την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου του έτους 2015 και ώρα 14.00 μ.μ.
στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των
ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για την ανατροπή - αποδέσμευση των ανεκτέλεστων
δεσμευμένων πιστώσεων του προυπολογισμού δαπανών οικονομικού
έτους 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 4, του Π.∆.
113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’) και την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2/112634/0026 –
17/12/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (Α∆Α: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: +30 22970 22272