• portofaegina01.jpg
  • portofaegina02.jpg
  • portofaegina03.jpg
  • portofaegina04.jpg

Ο επίσημος διαδικτυακός κόμβος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει μία σύγχρονη και άμεση μορφή ενημέρωσης στα εκατομμύρια των επισκεπτών που έρχονται κάθε χρόνο στην Αίγινα για να απολαύσουν τις ομορφιές ενός νησιού που διατηρεί μια σπάνια φυσιογνωμία.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της Αίγινας παρακολουθώντας τις εξελίξεις, εκσυγχρονίζει και επεκτείνει διαρκώς τις υπηρεσίες του, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των επιβατικών σκαφών, των επιβατών και των ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Λιμενικού Ταμείου είναι πάντα στη διάθεση σας, ώστε να σας ακούσει και να σας βοηθήσει με τον πιο αποτελεσματικότερο τρόπο. Στις σελίδες του διαδικτυακού μας κόμβου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τον ασφαλή ελλιμενισμό του σκάφους σας. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ώστε να σας εξυπηρετήσουμε γρήγορα και άμεσα.

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: +30 22970 22272

Πρόσφατες ανακοινώσεις:


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-
2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια
συνεδρίαση την ∆ευτέρα 25 Μαΐου του έτους 2015 και ώρα 17.00 μ.μ. στην έδρα
του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων
τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 185/30-1-2015) της κας
Πιτυροπούλου Ευριδίκης για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν της
εξέδρας του καταστήματος της με την επωνυμία «Ο Μάνιτας στο κύμα»
τοποθεσίας Φάρου Αίγινας για την χρονική περίοδο 15/6/15 έως και
15/9/15 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 783/24-04-2015) του κ.
Πετρίτη Παντελή για διακανονισμό οφειλομένων προηγούμενων ετών.
3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 782/24-4-2015) του κ.
Πετρίτη Παντελή για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του
καταστήματος του με την επωνυμία «Σαρωνικός» τοποθεσίας Σουβάλας
Αίγινας.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 573/02-04-2015) της κας
Τζιρτζιώτη Βασιλικής για διακανονισμό οφειλομένων προηγούμενων
ετών.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 371/23-03-2015) της κας
Τζιρτζιώτη Βασιλικής για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του
καταστήματος της με την επωνυμία «Παναγίτσα» τοποθεσίας Λιμένα
Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 629/06-04-2015) του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Φυστικοπαραγωγών Αίγινας για
παραχώρηση χώρου στον Κεντρικό Λιμένα Αίγινας για λιανική πώληση
προϊόντων.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 269/24-2-2015) της
Βιοτεχνίας Ξηρών Καρπών «Αίγινα» για παραχώρηση στεγασμένου
χώρου στο Λιμάνι της Αίγινας.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 2424/13-10-2014) του
Ναυτικού Ομίλου Πορτών για παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση
μικρού οικίσκου.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 836/4-5-2015) του
Συνδέσμου Ε & Σ Ναυτικών Αίγινας «Ο Άγιος Νικόλαος» για
παραχώρηση χώρου στην περιοχή Αγ. Νικολάου Λιμένα Αίγινας για
τοποθέτηση μνημείου.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 851/8-5-2015) της
εταιρείας Aigina Fuel Advantage Ι.Κ.Ε. για παραχώρηση χώρου στην
Πέρδικα Αίγινας για τοποθέτηση ενημερωτικού περιπτέρου.
11. Πετρέλευση μικρών και άλλων σκαφών στο λιμάνι Αίγινας από
βυτιοφόρα οχήματα.
12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως διακανονισμού (με αρ. πρωτ. 574/2-4-
2015) οφειλομένων τελών επιβατών και προσορμίσεων, της εταιρείας
«Άιλαντ Βακέισονς Ν.Ε.».
13. Έγκριση επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέντων λιμενικών
τελών μηνός Αυγούστου 2014 του Ε/Γ-Τ/Ρ «Κασσάνδρα» Ν.Π. 9818.
14. Λήψη απόφασης για την απόδοση στην HELLENIC SEAWAYS Α.Ν.Ε.
του ειδικού τέλους οχημάτων και επιβατών για το διάστημα από 1-09-
2013 έως και 31-3-2014.
15. Λήψη απόφασης για την απόδοση στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ του ειδικού τέλους οχημάτων και επιβατών από 1-12-2013
έως και 31-12-2014.
16. Λήψη απόφασης περί ανατροπής πιστώσεων Προϋπολογισμού 2015
του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.
17. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού 2015 του ∆ημοτικού Λιμενικού

Ταμείου Αίγινας.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
∆.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-6-2010): "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης", προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 27 Μαρτίου του έτους 2015 και ώρα 14.00 μ.μ. στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2015, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 7057/25-02-2015 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
2. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας
3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 328/11-03-2015) της κας Πιτυροπούλου Ευριδίκης για διακανονισμό εξόφλησης οφειλών προηγούμενων ετών.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 300/05-03-2015) του κ. Λεούση Σπύρου για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του καταστήματος της με την επωνυμία «Νότος» τοποθεσίας Σουβάλας Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 371/23-03-2015) της κας Τζιρτζιώτη Βασιλικής για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του καταστήματος της με την επωνυμία «Παναγίτσα» τοποθεσίας Λιμένα Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 362/20-03-2015) του
Σωματείου Αλιέων «Ο Άγιος Νεκτάριος» για παραχώρηση οικίσκου τοποθεσίας Παναγίτσα Αίγινας για στέγαση γραφείου.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 255/16-2-2015) του Σωματείου Επαγγελματιών Αγκιστρίου για παραχώρηση ενημερωτικού περιπτέρου στο Λιμάνι της Σκάλας Αγκιστρίου.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 16/08-01-2015) του κ. Ρεκλείτη Νεκτάριου για παραχώρηση άδειας κινητού υπαίθριου εμπορίου στον Λιμένα Αίγινας.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 269/24-2-2015) της Βιοτεχνίας Ξηρών Καρπών «Αίγινα» για παραχώρηση στεγασμένου χώρου στο Λιμάνι της Αίγινας.
10. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση δύο (2) δεστρών πρόσδεσης πλοίων κι αποκατάστασης καταστρώματος και ανωδομής στον προβλήτα του λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου», σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 50460/09-03-2015 έγγραφο του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής.
11. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ράμπας αποβίβασης στον προβλήτα του λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου», σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 50730/10-03-2015 έγγραφο του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής.
12. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση καταστρώματος προβλήτα του λιμένα Σουβάλας Αίγινας», σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 50729/10-03-2015 έγγραφο του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής.
13. Τέλη ελλιμενισμού για ερασιτεχνικά σκάφη άνω των 7,01 μέτρων.
14. Ορισμός έμπειρου στελέχους της υπηρεσίας, ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση υλοποίησης των προτάσεων της έκθεσης 501/Α/2014 (υπ’ αρ. πρωτ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ/Φ.1/393) και την ενημέρωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Γ.Ε.Δ.Δ. και του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
15. Έκδοση απόφασης καθορισμού των τακτικών θέσεων ελλιμενισμού σκαφών, με αντίστοιχη αρίθμηση και χαρτογράφηση στα λιμάνια και στους λιμενίσκους Αίγινας και Αγκιστρίου.
16. Λήψη απόφασης για παροχή εντολής για την άσκηση ή μη ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Σπυριδούλα Κομματά και Σία Ο.Ε. – Εμπόριο δομικών υλικών» και κατά της αρξαμένης αναγκαστικής εκτελέσεως ερειδομένης στην υπ’ αριθ. 36/2014 διαταγή πληρωμής της Ειρηνοδίκη Αίγινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Αίγινας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του 240 Ν.3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/7-
6-2010): <<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, προσκαλεί τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σε ανοιχτή, δημόσια
συνεδρίαση την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου του έτους 2015 και ώρα 14.00 μ.μ.
στην έδρα του Λιμενικού Ταμείου για την συζήτηση και λήψη απόφασης των
ακόλουθων τακτικών θεμάτων:

1. Λήψη απόφασης επί 2ΗΣ (τελικής) πιστοποίησης και εντολή πληρωμής
της μελέτης με τίτλο «Προμελέτη Π.Ε. λιμενικών και συναφών έργων
προστασίας του λιμένα Αγ. Μαρίνας Νήσου Αίγινας» ποσού 1.686,11€
περιλαμβανομένου ΦΠΑ

2. Σύσταση Επιτροπών που θα μελετούν και θα εισηγούνται θέματα που
αφορούν τη δραστηριότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 247/12-2-2015) της
εταιρείας EURONET CARD SERVICES Α.Ε. για παραχώρηση χώρου για
τοποθέτηση δύο Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ), ένα
στον Λιμένα της Πέρδικας και ένα στον Λιμένα της Αίγινας.

4. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 170/26-1-2015) της Δ.
ΤΥΡΟΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ν.Ε. για παραχώρηση εκδοτηρίου εισιτηρίων στον
Λιμένα Αίγινας για το Ε/Γ-Ο/Γ ΙΟΝΙΣ Ν.Π. 8775.

5.Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 63/20-1-2015)
του κ. Μαλτέζου Σώζου για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν
της νότιας και δυτικής πρόσοψης του καταστήματος του με την
επωνυμία «Καφέ Λιοτρίβι» στην παραλία της Πέρδικας για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων.

6. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 171/26-1-2015) του κ.
Σεχάι Μάριου για παραχώρηση χώρου έναντι του καταστήματος του
στο Λιμάνι της Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 184/30-1-2015) της κας
Πιτυροπούλου Ευριδίκης για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν του
καταστήματος της με την επωνυμία «Ο Μάνιτας στο κύμα» τοποθεσίας
Φάρου Αίγινας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 185/30-1-2015) της κας
Πιτυροπούλου Ευριδίκης για παραχώρηση χώρου έμπροσθεν της
εξέδρας του καταστήματος της με την επωνυμία «Ο Μάνιτας στο κύμα»
τοποθεσίας Φάρου Αίγινας για την χρονική περίοδο 15/6/15 έως και 15/
9/15 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 181/29-1-2015) της
εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. για παραχώρηση χώρου
προσωρινής εναπόθεσης τεχνιτών ογκολίθων, στην χερσαία ζώνη
τοποθεσίας Λεόντι Αίγινας.

10.Λήψη απόφασης επί αιτήματος (υπ’ αρ. πρωτ. 242/12-2-2015) του κ.
Κούρτογλου Γεώργιου για παραχώρηση άδειας κινητού υπαίθριου
εμπορίου στον Λιμένα Αίγινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του Ν.4257 ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
3. Τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 61 του Ν. 4257/2014.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση:
* Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των Έργων: α)«Εγκατάσταση δύο (2) δεστρών πρόσδεσης πλοίων κι αποκατάστασης καταστρώματος και ανωδομής στον προβλήτα του λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου», β)«Κατασκευή ράμπας αποβίβασης στον προβλήτα του λιμένα Σκάλας Αγκιστρίου», γ)«Αποκατάσταση καταστρώματος προβλήτα του λιμένα Σουβάλας Αίγινας», αποτελούμενης από δύο υπαλλήλους της Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. Περιφέρειας Αττικής και έναν Διοικητικό Σύμβουλο του Δ.Λ.Τ. Αίγινας.
Γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00 θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί  στο κατάστημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου.

 

Δημόσια κλήρωση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των συμβούλων που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη σε επιτροπές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα,  15 Ιανουαρίου 2015   
Αρ. Πρωτ.: 46


Λ. Δημοκρατίας 31 - 180.10 ΑΙΓΙΝΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του υπουργού  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση:
1. Επιτροπής αποτελούμενης από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μετά του αναπληρωτή του για την παραλαβή, εντός του έτους 2015, εκτελεσθέντων έργων – εργασιών αξίας μεγαλύτερης των 5.869,41 ΕΥΡΩ (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/1987).
2. Επιτροπής αποτελούμενης από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή, εντός του έτους 2015, εκτελεσθέντων έργων – εργασιών αξίας μικρότερης των 5.869,41 € (άρθρο 15 παρ 2 του Π.Δ. 171/1987).
Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:20΄ στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (οδός Λ. Δημοκρατίας 31) στο Γραφείο του Προέδρου θα διεξαχθεί δημόσια, κλήρωση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάδειξη των συμβούλων που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στις ανωτέρω επιτροπές.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από  τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας παρουσία ενός υπαλλήλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί  στο γραφείο του Δ.Λ.Τ. Αίγινας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δ.Λ.Τ. Αίγινας


Σκαλτσιώτης Γεώργιος

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας. Λεωφόρος Δημοκρατίας 31 18010 Αίγινα. Τηλέφωνο: +30 22970 22272